Z novinek na veletrhu nejvíce zaujali

  • sestava JUKA Dolce bílá
  • multifunkční zařízení Ribot (Telme)
  • rozvalovačka Domino SFO 500/1000

Děkujeme paní Jouklové - Cukrárně Fontáně- Váš sladký svět, Přibyslav - za dokonalou ukázku novinek v cukrářská výrobě, ktérými jsme na stánku mohli prezentovat cukrářskou vitrínu Dolce.